Szatan boi się Jana Pawła II – przekonuje znany egzorcysta ojciec Gabriele Amorth.

Postać ojca Gabriele Amorth`a jest nam znakomicie znana, więc warto przysłuchiwać się jego słowom, gdyż istnienie „świata demonów” jest – z punktu widzenia FN – poza dyskusją. Tym razem egzorcysta wspomniał o tym, że w czasie wypędzania złych duchów sprawdził siłę „nowego Błogosławionego”.

Świat musi się dowiedzieć, że szatan istnieje. Diabłów i demonów jest wiele i posiadają oni dwie moce: zwykłą i niezwykłą”- przekonuje duchowny, który przeprowadzał ponad 70 tysięcy egzorcyzmów w ciągu ostatnich 26 lat. „Tzw. zwykłe moce polegają na kuszeniu człowieka by ten oddalił się od Boga i znalazł się w końcu w piekle. Takie działanie jest skierowane przeciwko wszystkim ludziom.” – wyjaśnia 86 letni egzorcysta.

Niezwykłymi mocami ojciec Amorth nazywa działanie diabła, które skupiają się nakonkretnej osobie. Wymienia w tym przypadku nękanie osoby, utrapienie czy w końcu opętanie. Duchowny zwraca uwagę, że dziś wielkim problemem dla młodych ludzi jest ich zaangażowanie w sekciarstwo czy narkotyki. Podczas egzorcyzmów duchowny najczęściej przywołuje imię Jezusa. Jednak wyjawił on, że często zwraca się o pomoc do świętych i błogosławionych ludzi. Szczególnie dużą pomoc otrzymuje on w swojej pracy od Błogosławionego Jana Pawła II.

Pytałem kilkakrotnie demony dlaczego tak bardzo boją się Jana Pawła II. Dostałem dwie różne odpowiedzi”.

Ponieważ on niszczy nasze plany”- brzmiała. Myślę, że odnosi się ona w jakiś sposób do upadku komunizmu. „Ponieważ wyrwał tylu młodych ludzi z naszych rąk”- taka jest druga odpowiedź.” – opowiada duchowny.

Już dwa lata temu ojciec Amorth przekonywał ,że szatan boi się Jana Pawła II. „Szatan staje się jeszcze bardziej brutalny, niż kiedy słyszy imię Ojca Pio”. – Nienawidzi go i mówi: tego (Jana Pawła II) nienawidzę jeszcze bardziej niż Ojca Pio – podkreślił. Ksiądz tłumaczy to „lękiem przed wszystkim, co ma związek ze świętością”- mówił w jednym z wywiadów i dodał ,że „dla szatana nie liczy się, czy polski papież został już uznany za świętego, czy jeszcze nie. Fakt, że diabeł boi się Jana Pawła II znacznie bardziej niż Ojca Pio, jest wyraźnym dowodem jego świętości”.

Informację tę uzyskaliśmy dzięki naszemu czytelnikowi, który znalazł ją na stronach portalu fronda.pl

link do tekstu na fronda.pl

Dodaj komentarz